Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

טיפים לאילוף בורדר קולי

כלבי בורדר קולי טופחו במקור כמסעיים ברעיית צאן בסקוטלנד. מגדליו העצימו וחיזקו את יכולת האילוף שלו ואת תבונתו, ולא את מראהו החיצוני. זהו גזע של כלבים חכמים. יכולתו לבצע משימות קשות מעידה על כושר למידה, הבנה, ויכולת לחבור לכלבים אחרים. עם זאת, אותה החכמה עלולה לייצר אתגר לבעלי בורדר קולי. בורדר קולי יצטרך לעבור חינוך יסודי לצייתנות ולקבלת מרות, אם נרצה שיבין ויציית לכללים של העולם האנושי החדש שלו. למרות שבורדר קולי לומד מהר והינו בעל שאיפה חזקה לרצות, הוא גם יכול להיות רכושני ומגננתי ביחס ל משפחה ורכושה. אימון לצייתנות זו הדרך היחידה לבן משפחה כלבי. זה מתחיל ביום שגור הבורדר קולי שלך מגיע הביתה איתך.

כל הכלבים חיים במבנה להקה מטבעם, וככאלה, דרוש להם מנהיג. המנהיג הראשון של הבורדר קולי שלך היה אמא שלו. כל שיעורי החיים שלו הגיעו מאמא ומהגורים הנוספים בהמלטה. עכשיו אתה צריך לתפוס את תפקיד המנהיג ולהבהיר לו מה היא התנהגות ראויה במונחים שהמוח הכלבי שלו יבין. זכור כי מנקודת מבטו של גור כלבים, אין הגיון בכללים אנושיים.

מתי כדאי להתחיל עם אילוף בורדר קולי

זכור זאת : 5 החודשים הראשונים של חייו של כל כלב הם זמן יקר מפז ללמידה. זהו גיל שבו המוח שלו עדיין רענן ומסוגל לספוג כל שיעור, חיובי או שלילי. חוויות חיוביות וחיברות נכון בגיל זה הן קריטיות להתפתחות העתידית שלו וליציבות המנטלית. הכמות והאיכות של הזמן שאתה משקיע בצעירותו של הבורדר קולי שלך בשלב זה תקבע איזה מן כלב הוא יהיה.

מדעי התנהגות כלבים אומרים לנו כי כל התנהגות שמתוגמלת בפרס תחזור על עצמה. זה נקרא חיזוק חיובי. אם משהו טוב קורה, כמו ממתק טעים או חיבוקים ונשיקות, הגור באופן טבעי מעוניין לחזור על ההתנהגות. באותו המחקר גם הוכח כי אחת הדרכים הטובות ביותר תשומת ליבו של הגור הן באמצעות קיבתו. שמור תמיד על כיסים עמוסים בחטיפים לגורים, כך שאתה מוכן לחזק התנהגות טובה בכל פעם שהיא מתרחשת.

אותו העיקרון לחיזוק חל גם על התנהגות שלילית או מה שאנו בני אדם עשויים לשקול כ שלילי, כמו חפירה בפח האשפה (הכלב לא יודע שאסור ). אם גור חופר בפח, גונב אוכל או עושה שגורם לו להרגיש טוב, הוא יחזור על פעולה זו. איך נמנע התנהגויות נורמליות של הכלב? תן לכלב פרס כשהוא נשמע להוראותיך.

כלל חשוב : הגור חייב ללמוד שאתה עכשיו כלב האלפא ומנהיג הלהקה החדש שלו.
כלל חשוב נוסף: אתה צריך ללמד אותו באופן שהוא יבין. זכור תמיד שהגור אינו יודע דבר על אמות מידה אנושיות של התנהגות. אהבה וסובלנות דרושות בהחלט.

באנגלית: Border Collie

 

תפריט נגישות