Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

קפיצות על אנשים – איך לחנך את הכלב לא לקפוץ

בשלבי חייו של הכלב יש מספר התנהגויות שיש לעבוד עליהן במסגרת האילוף, זאת על מנת להביא לכך שהכלב יהיה מחונך ולא יסכן את עצמו ואת סביבתו. בין ההתנהגויות האלה ניתן למצוא את התופעה של קפיצה על אנשים, או התלהבות מוחצנת באופן כללי. מדובר בתופעה שיש לעבוד עליה גם במסגרת הבית (כלומר שהכלב לא יסתובב סביב האורחים, ילקק אותם עד אינסוף וינסה לגעת בהם כל הזמן) וגם לא ברחוב (קפיצות על אנשים, ילדים, כלבים אחרים).

שיטות אילוף ליצירת התנהגות רצויה ומיגור התנהגויות בלתי רצויות

השיטות להתמודד עם קפיצות על אנשים שכבר מתקיימות ומהוות עובדה בשטח הינן שונות משיטות להנחלת חינוך התחלתי. ראשית, כאשר הגור קטן – יותר קל ללמד אותו דרכי התנהגות נכונות, מאשר לתקן התנהגויות לקויות בשלבים מאוחרים יותר.

פעולה אפשרית ראשונית הינה הרגלה של הכלב, שכאשר אתם נכנסים הביתה ומיד אומרים לו "שב" והוא עושה זאת – הוא יקבל חטיף (שהכנתם מבעוד מועד בכיס, כמובן). וכך ניתן למנוע מלכתחילה את הקפיצה על אנשים, על ידי שעתוק התנהגות זו כלפיכם להתנהגות גם עם אנשים אחרים, ניתן לומר "שב" והכלב יישב תמורת הפרס המובטח. חשוב מאוד תמיד לעשות את אותן הפעולות, על מנת להנחיל את הכללים בצורה עקבית ומובנית.

תיקון התנהגות קיימת

כיום לא נהוג להיעזר באמצעי ענישה כגון משיכה בקולר או אמצעים פיזיים אחרים. השיטות המקובלות כיום לתיקון ההתנהגויות של הכלב בעת מפגש עם אנשים בצורה אנרגטית מדי – זהו תיעול האנרגיה לאפיק אחר. כאשר כלב פוגש מישהו, הוא נלהב מאוד ויש לו פרץ אנרגיה שאפשר לתעל באמצעות סיבובים במקום. במקום להגיד "שב" כפי שעושים בבית, ניתן להיעזר בקליקר, פקודות קוליות וחיזוקים חיוביים בו-זמנית ועקב כך לגרום לכלב לשנות את ההתנהגויות שלו תמורת הפרס. מדובר בשיטה שדורשת זמן, אך באמצעות התמדה ועקביות ניתן לשנות התנהגויות קיימות יחסית מהר. כך, יש להמשיך בדפוס הזה בנסיבות שונות, מצבים שונים, מקומות רבים ועם אנשים שונים, עד שהתופעה תיעלם לגמרי והכלב תמיד יישב או יתעל את האנרגיה שלו לאפיק אחר – על מנת לקבל פרס וחיזוקים חיוביים מהמאלף או מהבעלים.

תפריט נגישות