Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

איך ללמד את הכלב לשבת?

רוצים ללמד את הכלב שלכם לשבת? בעמוד הבא תוכלו ללמוד את כל השיטות והדרכים המומלצות ביותר לאילוף הכלב לשבת.

איך ללמד את הכלב לשבת?

אילוף כלב לשבת הוא לימוד הכלב לציית לכם כאשר תבקשו מהם לשבת, באופן אוטומטי ללא עזרה של חטיף או כל דבר שהכלב שלכם אוהב בשביל לעשות את הפעולה. לימוד הכלב לשבת היא פקודה קלה יחסית שכלבים לומדים תוך פרק זמן קצר כל עוד נהיה עקביים בלימוד הפעולה.

השלבים ללימוד כלב לשבת:

א. לימוד בהדרגה של הפעולות הבסיסיות – כדי שנלמד את הכלב לשבת, יש ללמד בהדרגה את הפעולות המקדימות לכך. סדר הפעולות הוא לקרוא לכלב ולפני שנביא חטיף נדאג שישאר במקומו. אז איך ללמד את הכלב לשבת? נעשה זאת בעזרת נתינת חטיף על מנת לעודד אותו לחזור על הפעולה הרצויה וללמוד אותן באופן אוטומטי. לכן, בשלב הראשון נעניק חטיף על כך שקראנו לכלב ושהוא נשאר במקומו.


ב. לימוד הכלב לשבת בעזרת תגמול חיובי – כאשר השגנו את היכולת של הכלב שלנו לצפות לתגמול מכך שהוא יעמוד בסבלנות, כעת ננסה להוריד את החלק האחורי שלו ונגיד לו שב ורק לאחר שיתיישב בעזרתנו נביא לו חטיף. בהתחלה זה לא יהיה פשוט ונצטרך הרבה סבלנות, נחזור על הפעולה רבות ובמיקומים שונים על מנת שלבסוף נגיד לכלב שב והוא יתיישב בעצמו ורק אז יקבל את החטיף שחיכה לו.

ג. אילוף הכלב לשבת – בשלב האחרון, אחרי שחזרנו על הפעולה הרצויה של לימוד הכלב לשבת בעזרת התניה של תגמול, אנחנו נצטרף להפסיק לתת חטיף לכלב ואז הכלב ילמד להתיישב ובמקום החטיף שנתנו לו, אנו נגיב בצורה חיובית על ידי ליטוף או מילה טובה כדי שהכלב יבין שאנחנו שמחים שהוא מבין אותנו וממושמע לנו.

אילוף כלב לשבת ובכלל פעולות אילוף שונות שניתן לעשות בבית ללא מאלף כלבים מקצועי, מתבססות בעיקר על לימוד הכלב ליהנות מהתגובות שלנו ללמידת הכלב לפקודות הרצויות. ישנם מקרים בהם מומלץ להתייעץ עם מאלף כלבים מקצועי במידה וגם לימוד של פעולות בסיסיות כגון איך ללמד את הכלב לשבת או אפילו ללמד את הכלב לתת יד וזה לא הולך, ככל הנראה ישנה בעיה חמורה יותר של חוסר ציות שנובעת מתקשורת לא ברורה. במקרים אלו מאלף כלבים יאבחן את הכלב וילמד אתכם ואת הכלב להבין אחד את השני בצורה טובה וברורה.

תפריט נגישות