Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

קורס אילוף כלבים

קורס אילוף מתמקד באילוף כלבים ושינוי ההתנהגות שלהם. קורס אילוף כלבים כולל נושאים שונים כגון לימודים תיאורטיים על עולמם של הכלבים,  שינוי התנהגותם וטכניקות לאילוף. בסיום הקורס, לבוגרים יהיה את הידע והכישורים הדרושים כדי לפתוח עסק משלהם לאילוף כלבים או לעבוד כמאלף כלבים מקצועי.

תפריט נגישות